Od pevnosti k pevnosti - Nové Zámky - Komárno

2

Tento cyklistický program spája dve známe pevnosti, ktoré je možné pohodlne dokončiť za jeden deň, a zároveň navštíviť pamiatky v Nových Zámkoch, v Kolárove a v Komárne. Oplatí sa navštíviť Podunajské múzeum v Komárne, Nádvorie Európy alebo si trošku oddychovať v Termálnom kúpalisku v Komárne. Neprehliadnuteľným programom v Kolárove môže byť vodný mlyn.

Nové Zámky majú bohatú minulosť a nachádza sa tu viacero pamätihodností ako napríklad:

Františkánsky kostol a kláštor je významná architektonická pamtiatka. Výstavba jej najstarších častí spadá do rokov 1626 až 1631. Prešla mnohými rekonštrukciami a dnes slúži ako ubytovací priestor duchovných rádu františkánov.

Múzuem Jána Thaina je pomenované po miestnom maliarovi, historikovi a zberatelovi ľudového umenia. Múzeum sa zaoberá výskumom a dokumentáciou novozámockého regiónu.

Socha Najsvätejšej Trojice bola vyhotovená v roku 1749. V roku 1740 sa v Nových Zámkoch prehnal mor a po prechode nebezpäčenstva obyvatelia dali vyrobiť sochu Najsvätejšej Trojice. Momentálne sa nachádza sa na Hlavnom námestí.

Pevnosť Nové Zámky bola zbúraná v roku 1724. Väčšina bastiónov má dodnes výraznú formu, ktorá umožňuje identifikáciu ich polohy.

V Cisárskej bašte (SZ) sa nachádza Slovenský pamiatkový ústav.

V Českej bašte (SV) sa nachádza Synagóga.

V Ernestovej bašte (S) sa nachádza Zámčan, Sporiteľňa.

Vo Forgáchovej bašte (JV) sa nachádza Kalvária.

Vo Fridrichovej bašte (Z) sa nachádza vodáreň.

V Žerotínovej bašte (J) sa nachádzajú pozemné stavby.


Pripojené dáta: 41,99 km
Nečistota:  2
Kvalita povrchu: Iný: 100% (41,99 km)
Celkovo vzostupne: 351 m
Celkovo zostupne: 351 m