Pevnosť Nové Zámky

2

Prvá palisádová pevnosť bola postavená v roku 1545 na ľavom brehu rieky Nitra ako súčasť obrannej línie proti Turkom. Druhá pevnosť, ktorá bola postavená v rokoch 1573 až 1580, bola jednou z najvýznamnejších renesančných pevností v Európe na základe architektonického plánu talianskych bratov Giulia a Ottavia Baldigaru. Jeho pôdorys bol pravidelný šesťuholníkový, s pravidelnou kolmou uličnou sieťou a stredným obdĺžnikovým priestorom v jeho interiéri. Malo šesť bášt: Forgách, Česká, Ernő, Császár, Frigyes a Zserotin. Hrad obsadili Turci v roku 1663 a vládli do roku 1685, jeho znovuzískanie bolo oslavou veľkého významu v celej Európe a po celej Európe zvonili zvony na pokyn pápeža.

Pevnosť v Nových Zámkoch bola zbúraná v roku 1724, jej pôdorys však nájdeme aj v erbe mesta.

Významné udalosti spojené s históriou mesta sú zaznamenané na bronzových plaketách umiestnených v chronologickom poradí na chodníku pešej ulice vedúcej na Hlavné námestie.