Bývalá kúria rodiny Bottkovcov

2

Dnešný Mária majer okolo r. 1880 kúpil dr. Gyula Szőke, profesor z Budapešti a dal tu postaviť menšiu kúriu ako svoje letné sídlo. Vôbec obec i okolie bolo obľúbeným miestom letného pobytu rôznych významných osobností, ktorí tu zakupovali či stavali letné sídla a tých zas navštevovali iné významné osobnosti. Toto miesto rozhodne má v sebe čaro prírody.

V roku 1929 od rodiny Szőkeovcov majetok s kúriou kupuje Pavol Bottka s manželkou Helenou Esküdtovou, ktorí ju upravili prístavbou terás do dnešnej podoby. Rodina Bottkovcov pochádza z obce Martinová, ktorá je dnes súčasťou obce Lúčnica nad Žitavou. Majetok s kúriou im bol ale skonfiškovaný r. 1932 a mohli v nej obývať len jednu izbu. R. 1990 v rámci reštitúcie budovu aj majetok získali späť a rodina hodlá schátralú budovu (o ktorú sa ŠM vôbec nestaral) obnoviť a romanticky upraviť. Je to prízemná obdĺžniková budova s vysokou valbovou strechou, ku ktorej boli r. 1929 pristavané na užších fasádach prístavby zakončené balustrádovými terasami. Jedna z prístavieb je poschodová, iná je dnes zastrešená. Jednoduché fasády budovy členia obdĺžnikové okná, po obvode starej časti kúrie obieha nadokenná rímsa a výrazný sokel. Vstupné otvory stavby majú ostenia portálov z ružového mramoru.

Zdroj a foto: http://www.kravany.com/