Ochrana osobných údajov

Organizácia OOCR Podunajsko, ktorá prevádzkuje webovú stránku visitdanube.eu, pripisuje vysokú prioritu bezpečnosti osobných údajov získaných používaním tejto webovej stránky. Osobitný dôraz kladieme na ochranu Vašich osobných údajov. V tomto prehlásení o ochrane osobných údajov sa ustanovujú usmernenia pre zaobchádzanie s takýmito údajmi. Upozorňujeme, že môžete dobrovoľne dať Organizácii Podunajsko svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Zber údajov

Naše webové stránky môžete používať bez toho, aby ste prezradili vaše osobné údaje. Používanie tejto webovej stránky si nevyžaduje, aby ste poskytli svoje osobné informácie, okrem prípadov, keď vám vieme poskytnúť ďalšie informácie na základe vašej žiadosti. Keď používate našu webovú stránku, ukladáme údaje na naše servery z rôznych bezpečnostných dôvodov. Takéto údaje môžu obsahovať názov vášho ISP, názov webovej stránky, z ktorej pristupujete na naše stránky, webové stránky, ktoré navštívite z našej stránky, a vašu IP adresu. Tieto informácie sa môžu tiež použiť na vašu identifikáciu, nebudeme ich však používať na tieto účely. Údaje z času na čas používame na štatistické účely, ale zachovávame anonymitu každého používateľa, aby sme danú osobu nemohli identifikovať. V prípade, že sprístupníme vaše osobné informácie ostatným členom v rámci OOCR Podunajsko, použijeme technické a organizačné prostriedky, aby sme zabezpečili, že dodržiavate príslušné zásady ochrany osobných údajov.

Zhromažďovanie a spracovanie vašich osobných údajov

Osobné údaje sa budú zhromažďovať, iba ak nám poskytnete súhlas so zhromažďovaním údajov, pri registrácii, pri vypĺňaní formulárov alebo e-mailom, v súvislosti s dopytmi alebo požiadavkami na výrobky. z iných dôvodov, ak ste sa rozhodli sprístupniť tieto informácie nám.

Vaše osobné údaje zostanú v organizácii OOCR Podunajsko ako správca údajov. Bez vášho výslovného písomného súhlasu neprenesieme vaše osobné údaje tretím osobám ani ich neprenesieme do žiadnej krajiny mi, pokiaľ k tomu nedostaneme povolenie alebo ak to nie je zo zákona povinné.

Ak sa časť údajov spracúvaných organizáciou OOCR Podunajsko uloží na počítačoch, ktorých právne predpisy na ochranu súkromia sa môžu líšiť od slovenských pravidiel, zabezpečíme, aby údaje uložené na úložisku boli primerane chránené podľa slovenských predpisov.

Účel použitia

Pokiaľ právne predpisy neustanovujú inak, informácie, ktoré zhromažďujeme, sa použijú výlučne na účely poskytnutia požadovaných informácií alebo na iné účely, ako ste oprávnení. Registráciou na našom webe súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov nášho webu v čase registrácie a súhlasíte so zasielaním informácií, noviniek alebo správ od našej organizácie ohľadom našich produktov.

Presadzovanie práv

Informácie o spracovaní, uchovávaní a spracovaní vašich osobných údajov môžete vyžiadať zaslaním listu na e-mailovú adresu uvedenú v ponuke. Máte právo požiadať o opravu, zmenu, vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré poskytnete organizácii OOCR Podunajsko alebo kedykoľvek.

Súhlas s budúcim použitím a správou osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Všetko, čo musíte urobiť, je poslať e-mail v ponuke Kontakt. Ak dôjde k porušeniu vašich osobných údajov, máte právo obrátiť sa na príslušný súd..

Ukladanie údajov

Vaše osobné údaje sa budú uchovávať iba dovtedy, kým sa vyžaduje poskytnutie požadovanej služby alebo po dobu vášho súhlasu, pokiaľ zákon neustanovuje inak. V prípade, že spracovanie osobných údajov, ktoré poskytnete, je potrebné na poskytnutie služby, ktorú požadujete, organizácia OOCR Podunajsko spracuje vaše osobné údaje dovtedy, kým nie sú dokončené alebo po dobu stanovenú zákonom.

Prihláste sa na web

Zásady ochrany osobných údajov pre prihlásenie na túto stránku

Použitie menu - Kontakt

Zodpovedný za údaje: OOCR Podunajsko E-mail: info@podunajsko.comZodpovedná osoba: Ildikó Bauer