O nás

OOCR Podunajsko je organizácia pre rozvoj regionálneho cestovného ruchu pozdĺž Dunaja. Organizácia bola založená v decembri 2015 s 11 členmi, t.j. 7 samospráv: Komárno, Iža, Patince, Moča, Kravany nad Dunajom, Mužla a Štúrovo a 4 poskytovatelia služieb: Hotel Banderium, Termálne kúpele Patince, Wellness Hotel Patince a Termálne kúpele Vadaš. OOCR Podunajsko má v súčasnosti 20 členov, zúčastňuje sa na mnohých podujatiach a výstavách a vytvára aj vlastne organizované podujatia. Jedným z hlavných cieľov je podpora miestnych remeselníkov a propagácia ich výrobkov.