Farský kostol Najsvätejšej Trojice

4

Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojici bol postavený v roku 1764 v barokovom štýle. Pamätná tabuľa z červeného vápenca na stene kostola pripomína rekonštrukciu z roku 1898, ktorú uskutočnil knieža Kolos Vaszary. Na malom cintoríne pred kostolom sa nachádza niekoľko hrobov zo začiatku 19. storočia, ako aj niekdajší základný kameň sochy svätého Jána Nepomuckého. Na cintoríne sa tiež nachádza hrobka rodičov Gusztáva Riglera. Vedľa kostola je budova bývalej katolíckej školy a Pamätný kríž Jána Trubinyiho.

Zdroj a foto: László Szeder, Wikipédia

94637 Moča Moča 478

Ďalej odporúčame