Rímskokatolický kostol sv. Vendelína

3

Rímskokatolícky kostol sv. Vendelína bol postavený na najvyššom meste obce a pre svoj pevný stavebný materiál odolal aj tureckému pustošeniu. Pôvod kostola dokazuje zachovaný, čisto románsky pôdorys a všetky otvory umiestnené na jeho južnej strane. Pôvodný vchod bol neskôr zamurovaný a premiestnený na západné priečelia. V druhej polovici 16. stor. obec zanikla, no kostol sa zachoval. Gróf František Gyulai dal v 20. rokoch 18. stor. kostol opraviť a v kanonickej vizitácii r.1770 sa spomína ako veľmi starý. V r. 1776 bola na kostole obnovená fasáda a vybudovali na ňom aj strešnú vežičku. Pôvodne malé a úzke okienka boli zväčšené a segmentovo zakončené. Dnes sú fasády kostola jednoduché, bez architektonických detailov. Pod omietkou badať pôvodné kamenné murivo. Na hlavnom barokovom oltári je neskorobarokový obraz sv. Vendelína, namaľovaného medzi stádom. Pozlátené vyrezávané tabernákulum je z obdobia pred r.1770. Empora, na ktorej je umiestnené harmónium, pochádza z 19.storocia, pri poslednej rekonštrukcii kostola bola podopretá dvoma železnými stĺpmi. Vo dvoch východných rohoch lode sú malé lurdské jaskyne, v jednej je socha lurdskej Panny Márie, v druhej je plastika Piety. Mramorová svätenička pochádza z 19. storočia.

Kostol bol rekonštruovaný v roku 2002.

Zdroj: https://www.obecpatince.sk/

Foto: László Szeder, Wikipedia

94639 Patince Hlavná

Ďalej odporúčame