Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi

2

Kalvínsky kostol bol postavený v roku 1871. Má obdĺžnikový tvar. Jeho vnútorné zariadenie vyniká puritánskou jednoduchosťou. Je tam kazateľňa, obetný stolík, harmónium a lavice. Strop podporujú železné piliere, okná sú s polkruhovým zakončením.

Na hornej ploche mramorového obetného stolíka je maďarský nápis: „Dal zhotoviť Mikuláš Tóth r. 1887“. Stĺpy chóru sú pravdepodobne tiež z mramoru, ale sú zabielené. V kostole sú umiestnené tabule s maďarským nápisom:
Na prvej: „Hrdinovia, ktorí padli v I. svetovej vojne z ižianskeho reformovaného zboru“, „Drahí, svätí mŕtvi v ďalekej cudzine, celý národ posiela modlitbu za vás, aby ste v jasných zástupoch na druhom svete dostali zaslúženú korunu“.


Obetiam II. svetovej vojny je venovaná druhá tabuľa. Sú na nej mená a text: „Či žijeme, alebo mrieme, patríme Pánovi. Rím. 14.8. so spomienkou a láskou reformovaná cirkev Iža 1975“.

Na tretej tabuli: 31. okt.1517-1917 Svätá Trojica, jeden večný, pravý Boh. Na pamiatku štvorstoročného výročia obnovy: iný základ nikto nevezme, okrem toho, ktorý je vzatý: Ježiš Kristus I. Kor. 3.11.“

Kostol bol naposledy obnovený v r. 1995 za pôsobenia farára Ladislava Fazekasa.

Zdroj: https://www.iza.sk/

Foto: László Szeder, Wikipedia

94639 Iža Iža 271

Ďalej odporúčame