Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch

2

Múzeum Jána Thaina bolo pomenované po miestnom maliarovi, historikovi a zberateľovi ľudového umenia. Až do dôchodku bol Ján Thain učiteľom v gymnáziu v Nových Zámkoch. Taktiež bol jedným zo zakladateľov Mestského múzea v Nových Zámkoch a od roku 1935 do konca druhej svetovej vojny bol jeho riaditeľom. Dokumentoval ľudové novozámocké umenie a jeho bezprostredné okolie. Publikácia jeho kresieb sa objavila až dlho po jeho smrti. Múzeum utrpelo obrovské škody aj pri bombardovaní mesta.

Základonou činnosťou múzea je výskum a dokumentácia mesta Nové Zámky a jeho okolia v príslušných odboroch.