Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch

2

Ján Thain, pomenovaný podľa múzea, bol miestnym maliarom, miestnym historikom a zberateľom ľudového umenia. Až do dôchodku bol učiteľom v gimnáziu v Nových Zámkoch, bol jedným zo zakladateľov Mestského múzea v Nových Zámkoch a od roku 1935 do konca druhej svetovej vojny bol jeho riaditeľom. Dokumentoval ľudové novozámocké umenie a jeho bezprostredné okolie. Publikácia jeho kresieb sa objavila až dlho po jeho smrti. Múzeum utrpelo obrovské škody aj pri bombardovaní mesta.

Základom činnosti múzea je výskum a dokumentácia mesta Nové Zámky a okolia v príslušných odboroch.