Socha generála Klapku s radnicou

2

Dnešné námestie sa vytvorilo na mieste jazierka, ktoré ostalo v hlbšej časti vodnej priekopy predtým chrániacej hradby stredovekého mesta. Na mieste vyschnutého jazierka vzniklo trhovisko.

Na jeho severnej strane už koncom 17. storočia stál dom používaný na zasadnutia mestskej rady. V roku 1725 bol prestavaný a zastrešený škridlami. Po veľkých škodách spôsobených zemetrasením v roku 1763 bol v roku 1766 obnovený a v nasledujúcom roku doplnený o požiarnu strážnu vežu s medeným zastrešením, na vrchole ktorej umiestnili symbol Habsburgskej monarchie, dvojhlavého orla z plechu. Po požiari v roku 1848 budovu opäť zrenovovali, ale už ju bolo nutné zväčšiť, preto v roku 1875 ju o poschodie nadstavali a dostala novú strážnu vežu, čím vznikla radnica v podobe, v akej ju poznáme dnes. Túto prestavbu pripomína letopočet z rímskych číslic pod vežou.

Budova aj v súčasnosti slúži ako sídlo mestského úradu. V okne jej veže sa od silvestra 1999 medzi 10 - 16. hodinou v dvojhodinových intervaloch objavuje postava husára z rokov 1848/49 a zaznieva Klapkov pochod, ktorý skomponoval dirigent hudby miestnej posádky Béni Egressy po poslednej víťaznej bitke obrancov pevnosti v auguste 1849.

Socha vyzdobil priestor pred radnicou do konca 2. svetovej vojny. V októbri 1945 vojaci československej armády odstránili sochu z hlavného námestia a potom dvadsať rokov ležal v Komárňskej pevnosti. Napokon v roku 1965, pri 700. výročí vyhlásenia Komárno za mesto, bol obnovený, avšak nie na pôvodnom mieste pred radnicou, ale v Anglickom parku. Na pôvodné miesto, na hlavné námestie mesta, sa vrátila v roku 1991 po zmene režimu.


945 01 Komárno Námestie generála Klapku

Ďalej odporúčame