Galéria Limes

2

Kostol bol postavený v roku 1677 rádom františkánov. Vojsku a miestnemu obyvateľstvu slúžil kostol na liturgické účely v roku 1783 i. Súčasťou bola aj budova kláštora, ktorá bola zbúraná po II. svetovej vojne. Steny boli zdobené s freskami. V jeho priestoroch sú dodnes viditeľné niektoré z malieb postáv svätých z rodu Árpádovcov. Pod stavbou chrámu sa tiahlo pohrebným účelom slúžiace podkostolie ( katakomby), ktoré bolo po povodni v r.1965 zasypané pieskom. Priestory kostola slúžili dlhé roky ako sklad. V roku 1966 bol pričinením Mestského národného výboru v Komárne a Krajského úradu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Nitre vykonaný archeologický prieskum a sondáž stien. V r.2001 vedenie mesta Komárno poverilo Občianske združenie Pro Arte Danubií, aby kostol pretvorilo na miesto slúžiace na prezentáciu kultúrnych hodnôt. Budova bola potom premenovaná na Galériu Limes. Jej poslaním je predstavenie súčasného domáceho výtvarného umenia. Poslaním inštitúcie je zachovanie a prezentácia univerzálnej maďarskej kultúry. Všetky podujatia v galérii prebiehajú v slávnostnej a dôstojnej atmosfére. Budova je národná kultúrna pamiatka.

Ďalej odporúčame