Cirkevná spojená škola Marianum

2

Budova bola postavená v 20. storočí pomocou benediktínskych kňazov, z verejnej zbierky. Momentálne v nej funguje Cirkevné školské centrum Marianum, jediné katolícke gymnázium na Slovensku s vyučovacím jazykom maďarským.

Foto: https://www.marianum.eu/marianum-tortenete

+421 35 7730 397
945 01 Komárno Ul. biskupa Királya 30

Ďalej odporúčame