Zichyho Palác

2

Na hlavnom námestí mesta Komárno bola postavená budova rodiny Zichyovcov. Po stáročia hrala dôležitú úlohu v dejinách mesta. Bolo využívané ako divadlo, obytný dom, synagóga, pošta, pivnica a na rôzne iné účely.

Dňa 28. júna 1763 obrovské zemetrasenie otriaslo Komárnom. V dôsledku zemetrasenia zomrelo 63 ľudí, bolo 102 zranených ľudí, 7 kostolov a 279 budov sa zrútilo. Časť budov sa zrútila, mestské budovy sa vážnejšie poškodili, a iba 9% budov zostalo neporušených. Zichyho palác bol tiež vážne poškodený zemetrasením. Podľa prameňov bola dnešná budova prestavaná v roku 1775 grófom Ferencom Zichym v klasicistickom štýle.
Budova bola postavená na veľmi dobrej lokalite a bola vždy v centre diania.
Budova slúžila divadlu až do roku 1827, potom slúžil ako židovský chrám, ktorý bol prestavaný na nemecký dom, po vybudovaní Nádvoria Európy.
V paláci je dnes stála výstava miestnych dejín Podunajského múzea a pamätná izba rodákov z Komárna, Móra Jókaiho a Franza Lehára.