Dôstojnícky pavilón

5

Poschodie novogotickej budovy z 19. storočia slúžili ako byty pre dôstojníkov a ich rodín cisárskej a kráľovskej armády, ktorí slúžili v Komárňanskej pevnosti. Na prízemí bolo dôstojnícke kasíno. Na prednej strane budovy vidieť nápis VIRIBUS UNITIS (v jednote je sila), ktorý bol heslom cisára Františka Jozefa I.

V súčasnosti sú priestory využívané Univerzitou Jánosa Selyeho, Mestským úradom Komárna, v prevádzke je aj jedna lekáreň, reštaurácia a iné služby. Na nádvorí Pavilónu bol postavený amfiteáter. Počas letných mesiacov sa často využíva na koncerty, podujatia a rodinné udalosti. Na nádvorí sa nachádza socha Jána Selyeho, odborníka stresovej teórie, ako aj most symbolizujúci spojenie Komárna a Komáromu.