Pamätník obetiam I. svetovej vojny

2

Vedľa katolíckeho kostola je pamätník padlým v 1. svetovej vojne. Jeho nápis: „Je postavený na pamiatku hrdinov Iži, ktorí padli v prvej svetovej vojne v roku 1914“, a mien hrdinov. Základňa je obdĺžniková, so štyrmi malými rímsami na podstavci a štyrmi sochami z delovej gule z kameňa v štyroch rohoch. Namiesto kríža je umiestnený kríž bez Ježišovho tela, na vrchu zdobený kvetináč z umelého kameňa. Je zaujímavé, že mená hrdinov sú každý rok, od roku 1914 do roku 1920, rozptýlené po štyroch stenách základného stĺpa. Pomník je obklopený kovaným plotom s malou bránou. Vytvoril J. Polvár, kamenársky kameň z Komárna.

Zdroj: https://www.iza.sk/

Foto: László Szeder, Wikipedia

94639 Iža Ďatelinová