Vodárenská veža

2

Z historického hľadiska bol komárňanský vodovod jeden z najstarších po Bratislave a Trenčíne. Vežový vodojem je najstarší svojho druhu na území západného Slovenska. Pôvodne pokryl potreby vody celého mesta Komárno, aj obce Új Szőny (mestská časť Komáromu-MR).

Projekty vypracoval v máji 1901 Zarka Elemér, ktorý bol kráľovským inžinierom v Budapešti. Zahájenie výstavby samotného objektu vodojemu bolo v roku 1901 a do prevádzky bolo uvedené 15.8.1902

Veža je vysoká 28 metrov a jej celkový objem nádrže je 500 kubických metrov.

Začiatkom minulého storočia sa priestor pri veži volal Ráckert (Srbská záhrada) a bolo tu futbalové ihrisko družstva 1. KFC Komárom.

Z dôvodu zvýšených tlakových pomerov vo vodovodných potrubiach však už nie je v prevádzke, avšak stále je udržiavaná v prevádzkyschopnom stave.

Stavebno-technický stav budovy možno charakterizovať ako dobrý, je to tehlová murovaná stavba staticky nenarušená. Obnova exteriéru sa previedla v roku 1973. Rekonštrukcia technologického zariadenia (výmena poškodeného potrubia) bola prevedená v rr.1965-66.


Zdroj: http://ahojkomarno.sk/momentky-z-minulosti-vodarenska-veza-preziva-novu-mladost/