Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi

2

Kostol začali stavať 13. marca 1787 a vysvätili ho 21. septembra 1788. So stavbou veže kostola sa začalo v roku 1818, ale pre nedostatok peňazí sa ju podarilo dokončiť až v roku 1832. Vtedy sa vytvorila aj čelná strana kostola v slohu empír. Do novej veže dala cirkev odliať v r. 1837 tri nové zvony a v roku 1839 sa na vežu dostali vežové hodiny od budínskeho majstra Jozefa Jauschmanna.

29. septembra 1849 mesto obliehajúce cisárske vojská podpálili kostol. Zhorela strecha, zničili sa zvony i vežové hodiny. V roku 1850 bola strecha kostola obnovená a v r. 1853 dokončili i obnovu interiéru.

Počas I. svetovej vojny zhabali 2 zvony z veže kostola. Z chýbajúcich zvonov sa na jeden, zv."Gazdovský zvon" zložili komárňanskí gazdovia reformátskeho vierovyznania, na druhý, tzv."Jókaiho zvon" pozbierali peniaze od ostatných členov tejto kresťanskej obce. "Gazdovský" a " Jókaiho" zvony boli vysvätené 15.septembra 1929.

Pamätná tabuľa, ktorá bola umiestnená v kostole v r. 1922 pripomína a vzdáva česť pamiatke padlých tohto vierovyznania v I.svetovej vojne. Elektrické osvetlenie bolo inštalované v kostole na začiatku 30-tych rokov. Vtedy sa do stredu kostola dostal kovaný luster, ktorý je prácou Andrása Töröka.

Na pamiatku pokrstenia spisovateľa Móra Jókaiho (20. febr. 1925), sa na jeho sté výročie narodenia konalo v kostole pamätné zasadnutie.

Kostol bol naposledy obnovený v sedemdesiatych rokoch, keď bola pozlátená aj hviezda na 63 m vysokej veži.