Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi

2

Kostol začali stavať 13. marca 1787 a vysvätili ho 21. septembra 1788. So stavbou veže kostola sa začalo v roku 1818, ale pre nedostatok peňazí sa ju podarilo dokončiť až v roku 1832. Vtedy sa vytvorila aj čelná strana kostola v slohu empír. Do novej veže dala cirkev odliať v r. 1837 tri nové zvony a v roku 1839 sa na vežu dostali vežové hodiny od budínskeho majstra Jozefa Jauschmanna.

29. septembra 1849 mesto obliehajúce cisárske vojská podpálili kostol. Zhorela strecha, zničili sa zvony i vežové hodiny. V roku 1850 bola strecha kostola obnovená a v r. 1853 dokončili i obnovu interiéru.

Počas I. svetovej vojny zhabali 2 zvony z veže kostola. Z chýbajúcich zvonov sa na jeden, zv."Gazdovský zvon" zložili komárňanskí gazdovia reformátskeho vierovyznania, na druhý, tzv."Jókaiho zvon" pozbierali peniaze od ostatných členov tejto kresťanskej obce. "Gazdovský" a " Jókaiho" zvony boli vysvätené 15.septembra 1929.

Pamätná tabuľa, ktorá bola umiestnená v kostole v r. 1922 pripomína a vzdáva česť pamiatke padlých tohto vierovyznania v I.svetovej vojne.

Elektrické osvetlenie bolo inštalované v kostole na začiatku 30-tych rokov. Vtedy sa do stredu kostola dostal kovaný luster, ktorý je prácou Andrása Töröka.

Na pamiatku pokrstenia spisovateľa Móra Jókaiho (20. febr. 1925), sa na jeho výročie narodenia konalo v kostole pamätné zasadnutie.

Kostol bol naposledy obnovený v sedemdesiatych rokoch, keď bola pozlátená aj hviezda na 63 m vysokej veži.