Parná prečerpávacia stanica

2

Na hranici chotárov Patiniec a Radvane nad Dunajom sa nachádza unikátna parná prečerpávacia stanica, postavená r. 1897. (Pamätná tabuľa je umiestnená na stene zberného bazéna: ,,VBT 1897“). Čerpacia stanica sa skladá z troch častí: z kotolne s vysokým komínom, strojovne a zberného vodojemu. Vnútorné technické zariadenie vyrobili kovolejárne a strojárne Shlick Budapešť. Stanica je typickou stavbou technického zamerania, ktorej lizény a šambrány sú vytvorené z neomietnutých tehál. Zachovala sa temer v pôvodnom stave.

Zdroj: https://www.obecpatince.sk/

Foto: László Szeder, Wikipedia

94639 Patince Dunajský rad