Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi

6

Reformovaný kostol bol postavený v klasicistickom štýle v rokoch 1856-1860. Predtým mali v dedine modlitebňu a zvonicu. Veža kostola bola zničená v roku 1945 a obnovená do roku 1956. Jeden z najväčších reformovaných kostol na Slovensku. V kostole sú tiež dve pamätné tabule, červená vápencová tabuľa z roku 1860 pripomína stavbu kostola a na druhej strane si môžeme prečítať zoznam reformátorov v Moči, ktorí padli v prvej svetovej vojne. Pred kostolom sú dve chránené lipy.

Pred kostolom stojí pamätník obetiam druhej svetovej vojny, ktorý bol postavený v roku 1993, ako aj Pamätný strom milénia postavený z roku 1996.

Zdroj a foto: László Szeder, Wikipédia