Alžbetin most

3

Most je postavený ponad rieku Dunaj. Už viac ako 100 rokov spája dve mestá, ktoré v minulosti tvorili jedno mesto a ktoré boli rozdelené až vznikom 1. Československej republiky. Meno „Alžbetin“ dostal po manželke kráľa zo Schönbrunnu. Je hraničným mostom medzi slovenským Komárnom a maďarským Komáromom. Asi v polovici mosta sa nachádza línia, ktorá delí našu republiku s Maďarskom. Na moste je to názorne vyznačené a vďaka tomu je celkom zaujímavé stáť v polovici mosta s jednou nohou v Maďarsku a jednou na Slovensku. Zaujímavosťou je aj menší sklápací most, ktorý preklenuje rieku malý Dunaj a predmostím Alžbetinho mosta.

Ďalej odporúčame