Rodný dom Móra Jókaiho

3

Grafika rodného domu Móra Jókaiho z Trojkovej knihe večera z roku 1925

Zdroj: Samu Borovszky: Kraje a mestá Maďarska