Socha Cyrila a Metoda

2

Rozporuplné bronzové súsošie vierozvestcov bolo odhalené 4. júla 2010. Je dielom akademického sochára Ladislava Beráka z roku 1999. Má výšku 3,9 metra. Kniha držaná v rukách Metoda je „Proglas“ v hlaholskej abecede - poetický predhovor k evanjeliu.

Nachádza sa na Kossuthovom námestí. Toto miesto nebolo vybrané náhodne. Má v sebe nosiť symboliku spolupráce spojenej Európy, pretože sa nachádza na križovatke ciest z Bratislavy, Budapešti a Nových Zámkov.
U Slovákov vyvolalo nadšenie a hrdosť. Veď cyrilo-metodská tradícia patrí k základným pilierom Slovenského štátu.
Bratia Cyril a Metod ostávajú hrdo stáť v Komárne, aby pripomínali bohatú slovenskú históriu, ktorá bola započatá už vo veľkomoravskom období a pokračuje dodnes.

945 01 Komárno Kossuthovo námestie