Socha Franza Lehára

2

Franz Lehár (1870-1948) - Komárňanský kráľ operety

Z osobného života

„Som chlapec z Komárna,“ takto sa vyjadril ešte aj v roku 1930 Franz Kristóf Lehár, ktorý sa narodil 30. apríla 1870 ako prvorodený syn Franza Lehára st. (1838-1898), kapelníka 50. pešieho pluku a Kristíny rod. Neubrandt (1849-1904). Jeho rodný dom stál na Lehárovej ulici, na mieste dnešného Lehárovho parku.

Korene Lehárových predkov, okrem Komárna, siahajú aj na Moravu a do Francúzska. Jeho otec sa narodil v Šumvalde ako potomok francúzskeho markíza. Matka pochádzala z rodiny zámožného mydlárskeho a sviečkárskeho majstra s koreňmi z nemeckého Württembergu.

Lehár pochádzal z viacdetnej rodiny, avšak ako jediný sa narodil v Komárne.

Jeho súrodenci Emil, Eduard, Anton, Mária Anna, Ľudovít a Emília sa kvôli častému sťahovaniu narodili v rôznym mestách monarchie a ozajstný domov nezažili. Rodina žila takmer vždy pobalená a pripravená na ďalšie sťahovanie. Ale deti každoročne leto trávili u starých rodičov v Komárne.

„Veľa som sa hrával na brehu Dunaja a pod múrmi pevnosti,“ spomínal Lehár.

Po tom, čo Lehár v roku 1890 vstúpil do armády, žil striedavo vo viacerých mestách monarchie, najčastejšie sa ale zdržiaval v Budapešti a vo Viedni. Vojenskú dráhu ukončil v roku 1902. V roku 1906 si kúpil vilu v rakúskom kúpeľnom mestečku Bad Ischl, kde sa väčšinou zdržiaval spolu s manželkou Sophie rod. Paschkis (1878 – 1942) až do svojej smrti 24. októbra 1948.

Z vojenského dirigenta svetoznámy skladateľ

Lehár, prvé roky svojho života strávil v rodnom Komárne. Pluk jeho otca prevelili do Bratislavy, potom do Šoprone, Klužu a Budapešti, kde začal navštevovať miestne gymnázium a hudobnú školu.

Po neúspešnom štúdiu sa odsťahoval k strýkovi na Moravu, kde sa naučil plynule po nemecky, a mohol v roku 1882 začať študovať na pražskom konzervatóriu hru na husle a komponovanie.

Po štúdiu, krátku dobu pracoval ako huslista a dirigent v divadle, potom sa v roku 1889 dostal do vojenskej kapely svojho otca vo Viedni. Ďalší rok sa už stal vojenským kapelníkom v Lučenci, kde zložil svoju prvú operu a viacero skladieb. Po odchode z Lučenca pôsobil ako vojenský kapelník v Pule, v Trieste, v Budapešti, v Ostrihome a vo Viedni. Tu zložil viacero valčíkov a skladieb, no najmä operiet.

Jeho prvá opereta, Viedenské ženy, z konca roka 1902, zaznamenala veľký úspech a povzbudila Lehára k ďalšej tvorbe.

Po operetách Drotár (1902), Božský manžel (1904) a Manželstvo zo žartu (1904) mala v roku 1905 veľkolepú premiéru Veselá vdova – kľúčová pre zrod najslávnejšieho skladateľa operiet v Európe.

Jeho diela, 28 operiet a 2 opery, sa dostali do každej časti sveta, a v nasledujúcom polstoročí boli odohraté viac ako 75-tisíckrát. Viacero jeho diel bolo odohratých aj v jeho rodnom Komárne.

Lehár a Komárno

Komárňania boli na svojho rodáka právom hrdí už od prvých úspechov. S veľký záujmom sledovali Lehárov osobný život a pracovné úspechy. Miestna tlač sa o ňom často zmieňovala, informovala o každej novinke z jeho života. V jeho rodnom dome už dávno bývala iná rodina a fungoval v ňom aj obchod s potravinami, no aj tak ho naďalej nazývali Lehárovým domom. V roku 1940 na ňom osadili mramorovú tabuľu označujúcu miesto narodenia tohto velikána. Žiaľ, počas prestavby tej časti mesta bol tento dom v roku 1978 zbúraný, a na jeho miesto bol v roku 1980 vybudovaný park nesúci Lehárovo meno.

V strede parku bola osadená 225 cm vysoká bronzová socha od Emila Venkova, znázorňujúca Lehára ako dirigenta s taktovkou. V tomto istom roku bola sprístupnená stála výstava miestneho Podunajského múzea o jeho živote a dielach, ktorá je dostupná v Zichyho paláci na Klapkovom námestí.

Od roku 1986, na prelome apríla a mája, sa každoročne v meste organizoval Lehárov festival, ktorý sa v roku 1990 rozvinul na Medzinárodnú spevácku súťaž Franza Lehára. V súčasnosti sa organizuje každý tretí rok s výberovými kolami v 5-tich európskych krajinách a s finále v Komárne.

V rámci neho sa počas niekoľkých dní predstavia nadaní umelci z celého sveta. Jeho cieľom je medzinárodná propagácia operety a objavovanie nových talentov.

V auguste 2012 vzniklo Občianskej združenie Franza Lehára, ktoré si za hlavný cieľ vytýčilo uchovávanie a šírenie Lehárovej pamiatky. Od tohto roku, každoročne, združenie usporadúva Lehárov ples, na jar Lehárove dni a Lehárovo leto, ktoré zaujímavým hudobným programom spríjemňuje večerné chvíle každej letnej nedele.

945 01 Komárno Lehárova 6