Významné osobnosti

György Széchényi (1605 - 1695)

Ostrihomský arcibiskup vydal 29. 10. 1691 výsadnú listinu, ktorou povýšil Nové Zámky na mesto. Duplikát listiny udelenia mestských výsad sa nachádza na mestskom úrade. Na Hlavnom námestí stojí jeho socha nadrozmernej veľkosti. Františkánsky kláštor zdobí pamätná tabuľa Györgya Széchényiho.

Gergely Czuczor (1800 - 1866)

Benediktínsky mních, maďarský básnik, jazykovedec.Bol členom Uhorskej akadémie vied, narodil sa v blízkej obci Andovce. V roku 1966 postavili pred budovu Csemadoku jeho bustu. Jediná škola s vyučovacím jazykom maďarským v meste nesie jeho meno.

Ján Majzon (1849 - 1921)

Slovenský národný buditeľ, zberateľ ľudových piesní. V centre mesta je po ňom pomenované Majzonovo námestie, ktoré zdobí jeho busta.

(Zdroj: wikipédia)

Ján Thain (1885-1953)

Etnograf, maliar, zberateľ a zakladateľ prvého múzea v meste. Pôsobil 36 rokov na novozámockom gymnáziu ako profesor kreslenia.

Lajos Kassák (1887 - 1967)
Novozámocký rodák, umelec európskeho formátu, čelný predstaviteľ avantgardného umenia, vydavateľ, redaktor, spisovateľ, revolucionár. V Galérii umenia E. Zmetáka sa nachádza stála expozícia z daru jeho manželky Kláry Kassákovej, sprístupnená v roku 2004. Socha L. Kassáka v životnej veľkosti na Banskobystrickej ulici symbolizuje jehosnahu otvoriť mestu Nové Zámky dvere do sveta.

Ernest Zmeták (1919 - 2004)


Novozámocký rodák, akademický maliar, donátor a zakladateľ Galérie umenia. Patril k najvýznamnejším osobnostiam slovenského výtvarného života. V galérii sa nachádza stála expozícia diel 16.-20. storočia.

Lajos Luzsicza (1920 - 2005)

Novozámocký rodák, lokálpatriot, čestný občan mesta, akademický maliar i spisovateľ. Z jeho obrazov sálal vrelý vzťah k rodnej zemi.

Zdroj: novezamky.sk