Socha Milana Rastislava Štefánika

2

V roku 1930 dali vojaci 12. pešieho pluku, ktorý niesol meno generála M.R.Štefánika postaviť sochu pri ceste vedúcej do pevnosti, a to z peňazí, ktoré na tento účel sami vyzbierali. Socha, ktorú odhalili 3. mája 1930 je dielom známeho českého sochára Otakara Španiela a v roku 1938 bola premiestnená do Banskej Bystrice, kde ju postavili na vrch Urpín. Tu zotrvala do konca 2. svetovej vojny.

Po jej ukončení sochu M. R. Štefánika previezli späť do Komárna a 9. mája 1948 ju vystavili na radničnom námestí, kde sa dovtedy nachádzala podobizeň generála Györgya Klapku. V 50-tych rokoch minulého storočia ju odtiaľ odstránili a v roku 1968 bola postavená v parku ružovej aleje. Žiaľ o 6 rokov neskôr opäť stihol sochu nepriaznivý osud a bola umiestnená v priestoroch ruských kasárňach, v podzemí komárňanskej pevnosti.

Až roku 1990 sa členovia MO MS dohodli, že sa pokúsia sochu M. R. Štefánika umiestniť na dôstojnejšom, verejne dostupnejšom mieste. Pre tento krok však bolo nevyhnutné sochu zreštaurovať, pretože materiál počas dlhých rokov uskladnenia skorodoval a navyše nemala ani kamenný podstavec. Nakoľko bolo známe, že všetky sochy na území mesta patrili samotnému Komárnu, táto úloha pripadla mestským orgánom za účasti MO MS.

Po dlhých rokovaniach s mestským zastupiteľstvom a Istvánom Pásztorom, ktorý bol v tom čase vo funkcii primátora sa podarilo rozbehnúť realizáciu plánovanej reinštalácie. 28. októbra 1990 socha M. R. Štefánika bola slávnostne odhalená pred Domom MS.

Milan Rastislav Štefánik bol politik, diplomat a astronóm, významná osobnosť slovenských dejín. Československá Národná Rada bola založená v Paríži vo februári 1916, ktorým sa stal podpredsedom.

Zdroj: https://www.dmskomarno.sk/socha-milana-rastislava-...
(Z rozprávania pána Štefana Urbana pripravila Martina Majerová)

https://hu.wikipedia.org/wiki/Milan_Rastislav_%C5%...

945 01 Komárno Park M. R. Štefánika