Socha Pála Pathóa

3

Narodil sa v šľachtickej rodine 7. júna 1795 v Mužle. Jeho otcom je János Pathó, matkou Borbála Németh. Bol zapísaný ako Péter Pathó Pál. Je známy jeden z jeho bratov, Ignác, ktorý sa narodil v roku 1788.

Oženil sa dvakrát, najskôr s Teréziou Menyhárt v roku 1818, potom po smrti Terézie s Erzsébet Vargovou v roku 1843, obe v maďarskom Svodíne. Od jeho prvej manželky sa v šestnástom roku ich manželstva narodil prvý nástupca Ferdinand Pató. Od jeho dvoch manželiek do roku 1852 bolo ešte šesťkrát prijímané detské požehnanie.

Bol zástupcom sudcu v Ostrihome a referentom obce Svodín. V roku 1848 bol organizátorom miestnej národnej gardy.

Zomrel 28. apríla 1855 na zápal pľúc v maďarskom Svodíne. Jeho hrob si môžete pozrieť na miestnom cintoríne.

Vo svojej básni Sándor Petőfi, napísanej v novembri 1847, vytvoril podľa vzoru pána Pála Pathóa, v ktorom zobrazuje ľahostajnú bežnosť.

Zdroj: https://hu.wikipedia.org

Foto: Portrét Pála Pathóa, kreslil Ádám Ajtony Ponori Thewrewk

´Hrob Pála Pathóa a Örzsébet Warghovej vo Svodíne, Ádám Ajtony Ponori Thewrewk

94354 Svodín Maďarskosvodínska cesta 1225