Evanjelický kostol

2

Základný kameň evanjelického a.v. kostola v Iži bol položený a vysvätený dňa 19. júla 1997 pri spomienke na 50. výročie presídlenia Slovákov z Dolnej zeme. Projekt vypracovali manželia Schwartzovci z Komárna, a hlavnou architektkou bola Ing. arch. Ivica Schwartzová.

O rok neskôr, v roku 1998 boli vykopané a vybetónované základy. Na prácach sa zúčastnili naši priatelia z Minessoty a domáci viery. V roku 1999 boli vybudované múry a o rok neskôr sa podarilo stavbu zastrešiť. Stavbu kostola vykonala firma H&O Construkcion Ing. Ivana Orsága. Na stavbu kostola významným dielom prispela Obec Iža, Seniorálny úrad, bratia vo viere z Ameriky, Nemecka, Holandska, Maďarska a v neposlednom rade domáci cirkevníci prostredníctvom niekoľkých zbierok a brigád. Potom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa na stavbe niekoľko rokov nepokračovalo. V roku 2010 vznikla rukou ak. maliarov Petra a Pavla Mestera maľba na zadnej strane kostola. Znázorňuje výjavy z Novej a Starej zmluvy. Na prelome rokov 2011-2012 z finančnej podpory od spolku Gustav Adolf Werke z Nemecka bol kostol dokončený do dnešnej podoby. Vo vnútri kostola je umiestnený posvätený základný kameň. Nápis na kameni „Sláva Bohu na výsosti“ je aj nápis, ktorý sa nachádza nad vstupom do veľkého evanjelického kostola v Békéčškej Čabe.

16. júna 2012 za účasti najvyšších cirkevných predstaviteľov, predstaviteľov Obce Iža a hostí bol kostol slávnostne posvätený biskupom Západného dištriktu Milanom Krivdom a odovzdaný na bohoslužobné účely. A tak sa evanjelici našej obce schádzajú na Bohoslužby už vo vlastnom Božom stánku.

Zdroj: https://www.iza.sk/

Foto: László Szeder, Wikipedia


94639 Iža Ďatelinová