Pomník obetiam I. a II. svetovej vojny

2

V prvej svetovej vojne odviedli všetkých mužov z dediny. Bolo ich 56, z toho na fronte bojovalo 54 mužov, z nich 17 padlo v bojoch alebo umrelo v zajatí. Odpočívajú v cudzej zemi, ale ich rodiny a súcitní obyvatelia im dali postaviť v obci sochu, ktorá stojí na školskom pozemku školy a v r.1940 ju vytesal János Holdamf kamenár zo Süttő (MR.)

Zdroj: https://www.obecpatince.sk/

Foto: László Szeder, Wikipedia

94639 Patince Hlavná