Kaviareň Grand

2

Bývalá kaviareň Grand bola postavená v rokoch 1889-1901. Počas 1. republiky sa stala majetkom podniku Agrasol. Po roku 1938 tu sídlilo Ekonomické Grémium, prízemie bolo využívané ako kaviareň pod menom Zlatý sud. Po skončení 2. svetovej vojny sa kaviareň zrušila a do budovy sa prisťahovala pobočka Sovietskej dunajskej flotily.

Stavba sa nachádza na križovatke Lehárovej ulice a Dunajského nábrežia, v blízkosti sklápacieho mosta spájajúceho mesto s Alžbetiným ostrovom, ktorého pokračovaním je Alžbetin most, hraničný prechod SR - MR.

Budova má veľa zachovalých historických architektonických prvkov. Svojim charakterom je to reprezentatívna stavba.

Zdroj: www.komarno.sk

Ďalej odporúčame