Podunajské múzeum v Komárne

2

Budova Podunajského múzea sa nachádza na Palatínovej ulici v budove Kultúrneho paláca z roku 1913. Je jedným z najdôležitejších centier maďarskej kultúry na Slovensku a tiež sa môže pochváliť najbohatšou rímskou zbierkou, zbierkou krojov, textílií a keramiky. V zbierke sa nachádzajú charakteristické súčasti krojov, predovšetkým maďarského etnika. Za zmienku stoja aj predmety dokumentujúce dunajský rybolov, ryžovanie zlata ako aj život a prácu komárňanských povozníckych gazdov.

Medzi stále expozície múzea patria:
Historický vývoj Komárna a jeho regiónu od prehistorických čias až do roku 1849, ako aj etnografické charakteristiky regiónu, a stála expozícia maliara Károlya Harmosa z Komárna.

Ďalej odporúčame