Socha Sándora Petőfiho

5

Socha Sándora Petőfiho, najväčšieho a najvýznamnejšieho maďarského básnika, odhalili 22. septembra 2017 v malom parku na námestí Senný trh vedľa Petőfiho ulice v Komárne.

Dielo vytvorili čongrádsky sochársky pár Györgyi Lantos a István Máté.Básnik v školskom roku 1841-1842 v Pápe bol študentom VII. (logickej) triedy, kde sa stal dobrým priateľom s Mórom Jókaim a Somou Orlaiom Petrichom. V roku 1842, na konci školského roka, išiel za rodičmi s Orlaiom, najskôr však na týždeň navštívili Jókaiho v Komárne. Tu vznikol báseň "A Dunán" (Na Dunaji).
94501 Komárno Petőfiho