Socha Móra Jókaiho

2

Dielo Gy. Berecza vytvorené v roku 1936 je pamiatkou najväčšieho maďarského romantického spisovateľa, ktorý prišiel na svet dňa 18. februára 1825. v Komárne. Jeho socha stojí pred Podunajským múzeom.

Ďalej odporúčame