Socha Móra Jókaiho

2

Dielo Gy. Berecza vytvorené v roku 1936 je pamiatkou najväčšieho maďarského romantického spisovateľa, ktorý prišiel na svet dňa 18. februára 1825. v Komárne. Jeho socha stojí pred Podunajským múzeom.

Myšlienka postaviť si sochu vznikla hneď po spisovateľovej smrti (v roku 1904) a zbierka sa začala roku 1906 na žiadosť Komárňanských novín. Získané peniaze však putovali na vojenskú pôžičku a neskôr z politických dôvodov nemohli postaviť sochu. Napokon v roku 1936 československé orgány povolili ďalší výber, tentoraz sa potrebné množstvo vyzbieralo za jeden rok. Bronzová socha bola odliata v Prahe a jej podstavec bol vyrobený z harasztiho vápenca Viktorom Komáromim. Jej základný kameň bol položený 20. júna 1937 a slávnostné odovzdanie (pri ktorom hovoril aj vtedajší československý predseda vlády Milan Hodža) bolo 28. novembra. Po roku 1945 bola táto socha tiež odstránená, bola však prvou zo zbúraných sôch, ktorá sa v roku 1952 vrátila na pôvodné miesto.

Zdroj: https://hu.wikipedia.org/