Socha Najsvätejšej Trojice

2

V roku 1740 sa v Nových Zámkoch prehnal mor. Po prekonaní nebezpečenstva obyvateľia dali vybudovať z vápenca sochu Najsvätejšej Trojice, ktorá bola dokončená v roku 1749. Táto skupina umeleckých barokových sôch je zdobená rokokovými prvkami, ktoré poskytujú obraz o štandarde súčasného sochárstva vo verejnom priestore. Skupina sôch bola niekoľkokrát zrekonštruovaná a premiestnená (v rokoch 1827, 1876, 1929), naposledy obnovená v roku 1993 a potom sa presunula späť na Hlavné námestie. Socha bola naposledy vysvätená v októbri 1993.

Socha a Zlatý Lev Hotel v roku 1902, Zdroj: www.bedo.hu

V strede stĺpu, zdobeného rastlinnými motívmi, na fasáde stojí Nepoškvrnená Panna Mária na Zemeguli obklopenej hadom. Na osách podstavca sú stojace sochy svätého Šebeštiána, svätého Rocha a svätého Jozefa. V strede podstavca za železnou mriežkou leží postava svätej Rozálie.

Socha na starej pohladnice, Zdroj: www.bedo.hu

Nápisy na troch bohato zdobených doskách na podstavci:

„Restui veteri que empus sprevi honori 1876“ (môže byť poctený tým, ktorí dúfajú vo dôveru vo večnosť 1876)

„Quae devotam tibi constans perduret in aevum 1875“ (Čo verne a pevne drží v nebi, 1875)

„Hanc triadi posvere plebis piavolta colummnam 1740“ (vznesený Jeho bohabojným životom, 1740)

Zdroje:

http://muemlekem.hu/hatareset/show/711

https://emlekhelyek.csemadok.sk/emlekhelyek/az-ers...

940 02 Nové Zámky Hlavné námestie