Socha Antona Bernoláka

2

Anton Bernolák bol významným slovenským rímskokatolíckym kňazom a jazykovedcom. Narodil sa 3. októbra 1762 v Slanici na Orave v zemianskej rodine a zomrel 15. januára 1813 v Nových Zámkoch. Od roku 1797 bol farárom v Nových Zámkoch. Súčasne tu pôsobil aj ako dekan novozámockého cirkevného okresu (dištriktu) a správca mestskej školy. Stal sa známym a uznávaným ako prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny, je autorom 6-zväzkového päťjazyčného Slowára.


Od svojho odhalenia v roku 1937 bola táto 3,5-metra vysoká bronzová socha viackrát premiestňovaná. V roku 1938 bola odvezená do Žiliny, v roku 1946 vrátená do Nových Zámkov a postavená na Hlavnom námestí pred Mestským úradom. V roku 1966 bola premiestnená do priestorov Bernolákovho parku a od novembra 2005 stojí opäť na Hlavnom námestí. Autorom diela je akademický sochár Jozef Pospíšil.


Zdroj: novezamky.sk

940 02 Nové Zámky Hlavné námestie 10