Synagóga

2

Židovská komunita sa v Nových Zámkoch usadila v 19. storočí. Medzi rokmi 1859 - 1863 si židovská náboženská obec postavila svoju prvú synagógu. V roku 1885 bola vybudovaná aj druhá, ortodoxná synagóga. Pred holokaustom v roku 1938 žilo v meste 2 800 Židov. V roku 1944 vzniklo geto a 11. a 14. júna 1944 boli Židia v dvoch transportoch deportovaní do Auschwitzu. Holokaust z nich prežilo 287, teda iba každý desiaty. Neologická synagóga bola počas bombardovania poškodená a neskôr zbúraná. Dodnes zachovaná ortodoxná synagóga má obdĺžnikový pôdorys, je jednoposchodová, s chórom. V jej susedstve stojí bývalá škola, v súčasnosti využívaná ako komunitné centrum. V synagóge a jej areáli sa nachádza viacero pamätníkov holokaustu.

Otváracie hodiny: Skupinové a individuálne návštevy je možné dohodnúť vopred s dostatočným časovým predstihom v Turisticko-informačnej kancelárii (v Dome kultúry na Hlavnom námestí) alebo e-mailom.

Zdroj: www.novezamky.sk

940 02 Nové Zámky Česká bašta

Ďalej odporúčame