Pamätník povodne

2

Úroveň hladiny Dunaja v Patinciach bývala okolo 300 cm. V roku 1965 dosiahla už v marci výšku 316 cm, v máji už 639 cm a koncom mája hladina poklesla na 571 cm. V polovici júna však náhle vystúpila až na 703 cm a tento nápor už hrádza nevydržala a pretrhla sa. Začala sa evakuácia obyvateľstva za pomoci armády. V prvých vozidlách sa neušlo miesto pre každého, ľudia museli trpezlivo čakať. Stalo sa, že voda v domoch dosahovala výšku 1 metra. Preto záchrana bola možná iba na člnoch alebo pontónoch. Po mesiaci, po mesiaci a pol, dedina ticho ľahla do vody. Takto ticho padlo v Patinciach 99 domov. Žiaľ, povodeň si vyžiadala aj jeden mladý ľudský život. Pod vodu sa dostali aj patinské kúpele. Solidaritou ľudí celej republiky sa však rany z povodne zahojili.

V zadnej časti školského parku sa nachádza pamätník povodne z roku 1965. Na prednej betónovej platni je reliéf vôd Dunaja a kvetu, na zadnej nápis: ,,Človek človeku, obci Patince, po Dunajskej katastrofe 1965, okres Senica, Hodonín a Praha-východ.“

Zdroj: https://www.obecpatince.sk/

Foto: László Szeder, Wikipedia

94639 Patince Dunajský rad