Sikulská brána

2

Sikulská brána, ktorá bola umiestnená v roku 2018 pred obecným úradom, je umeleckou tvorbou drevorezbára Sándora Felszegiho zo Székelyudvarhely (Rumunsko).

Zdroj a foto: https://www.iza.sk/


94639 Iža Iža 315