Bývalý nájomný dom Prvej komárňanskej sporiteľne

Budova bola postavená v 19. storočí na základe plánov budapeštianskeho architekta Bélu Neya. Eklektická budova bola najprv domovom Prvej komárňanskej sporiteľne a po jej poštátnení v nej sídlili ambulancie Okresného zdravotníckeho strediska (tzv. polikliniky). Od roku 2011 tvorí majetok mesta Komárno. Budova prázdna a jej stav, žiaľ, z roka na rok chátra.