Socha sv. Štefana

2

Oproti parku Franza Lehára stojí socha Sv. Štefana – prvého uhorského kráľa.

Počas jeho vlády bola v Komárne okolo roku 1000 založená jedna z najstarších uhorských žúp.

Sv. Štefan kráľ sa narodil okolo r. 975 v ostrihomskom paláci (Esztergom, Maďarská republika). Dostal meno Vajk (turecky: hrdina, vodca), neskôr bol pokrstený podľa sv. Štefana ako prvého kresťanského mučeníka. Podľa zvyklostí sa už v detstve učil po latinsky, otec ho od začiatku dôkladne pripravoval na úlohu panovníka. Nestal sa ani pápežským, ani cisárskym vazalom. Svojich poddaných hovoriacich inými rečami považoval za rovnocenných s Maďarmi. Viedol úspešné boje proti vnútorným i vonkajším nepriateľom ohrozujúcim jeho krajinu. Mal uchvacujúce vodcovské schopnosti, nepoznáme žiadnu jeho prehratú bitku ani vojenské ťaženie. Od pápeža Silvestra II. si vyžiadal a získal kráľovskú korunu. Za kráľa bol korunovaný na Vianoce roku Pána 1000. Svätý Štefan ako budovateľ krajiny vytvoril župný systém kráľovstva, za sídlo jednej zo žúp ustanovil Komárňanský hrad. Umrel v roku 1038, pochovaný bol v bývalej katedrále v Stoličnom Belehrade (Székesfehérvár, MR). Jeho hrob i sarkofág sa zachovali dodnes a v tamojšom múzeu sú sprístupnené verejnosti.

Sochu maďarského sochára Lajosa Győrfiho odhalili 20.augusta 2009.


945 01 Komárno Tržničné námestie