Szent István király lovasszobor

2

Lehár Ferenc parkjával szemben található Szent István király lovasszobra - az első magyar királyé.

Győrfy Lajos szobrászművész alkotása, amely 2009 óta díszíti Komáromot.

Szent István 975 táján született az esztergomi palotában. A Vajk nevet kapta (törökül: hős, vezér), s csak később nyerte el a keresztségben Szent István első vértanúra utaló későbbi nevét. A hagyomány szerint már gyermekkorában tanult latinul, apja korán és alaposan felkészítette az uralkodásra. Nem vált sem a pápa sem a császár hűbéresévé. Más nyelvű alattvalóit egyenértékűnek tartotta a magyarokkal. Sikerrel harcolt az országát fenyegető külső és belső ellenségeivel szemben. Hadvezéri képességei lenyűgözők: vesztes csatájáról, hadi kudarcáról nem tudunk. Koronát kért és kapott II. Szilveszter pápától. Az Úr 1000. esztendejében, karácsonykor koronázták királlyá. Az országépítő Szent István szervezte meg a királyság vármegyerendszerét, és az egyik vármegye központjának Komárom várát jelölte ki. 1038-ban halt meg, Székesfehérvárott temették el a hajdani székesegyházban. Sírhelye és kőből faragott szarkofágja mind a mai napig megtalálható és megtekinthető az ottani múzeumban.

945 01 Komárno Tržničné námestie

Kapcsolódó