Nádvorie Európy

8

Nádvorie Európy v Komárne patrí k novodobým pamiatkam v podunajskom regióne. Jedná sa o netradičnú zbierku budov typických pre mnohé európske krajiny. Každý jeden dom na Nádvorí Európy prezentuje jednu z 36 krajín a regiónov prostredníctvom charakteristických architektonických čŕt. Na nádvorí sa nachádza Galéria sôch „Európa“, ktorá prezentuje panovníkov a významné historické osobnosti.