Katakomby

2

Kazematy – podzemné chodby budované súčasne s františkánskym kláštorom a kostolom predstavujú jedinečnú historickú pamiatku mesta. Od obdobia ich vzniku, t.j. polovice 17. storočia ich vlastní Rehoľa menších bratov Františkánov. Katakomby zohrali významnú úlohu počas II.svetovej vojny, kedy slúžili ako úkryt pre tisíce ľudí.

Zdroj a foto: www.novezamky.sk