Bývalá kúria rodiny Hroššovcov

2

Východnejšie, neďaleko kostola Panny Márie, pri hrádzi Dunaja stojí na pohľad nevýrazná budova, ale jej história si zaslúži pozornosť.

Po zničení Nedeczkého kúrie asi v týchto miestach dal gróf Ferenc Gyulay postaviť po r. 1710 poschodový barokový kaštieľ, hodný kniežaťa (podľa Helischera). Kaštieľ neskôr zdedil jeho syn Ferenc II. Gyulay. V poslednej štvrtine 18. stor. si dal na mieste zbúraného kaštieľa postaviť prízemnú klasicistickú kúriu József Benedek Kondé. Tunajší majetok získal manželstvom s Franciskou Ujlaky, ktorej matka bola Ilona Nedeczky, vydatá za Ferenca Ujlakyho. Podľa Helichera budova spĺňala všetky požiadavky pohodlného bývania. Areál kúrie bol ohradený plotom. Vedľa budovy bol založený menší okrasný park, ktorý Kondé neustále doplňoval o nové exotické a vzácne dreviny. Po jeho smrti r. 1831 sa kúria dostala do rúk Nedeczkych a tí ju darovali Károlyovi Palkovicsovi. Budova je zachytená na vojenskej mape Kravian z r. 1782. R. 1893 kúria s majetkom prešla do rúk rodiny Bakayovcov a r. 1904 bola predaná Labudovi Koszticsovi, ktorý sa zaplietol do sprisahania proti cárovi a preto z Juhoslávie utiekol do Uhorska. Ten dal budovu rozšíriť o jedno bočné krídlo a tak budova získala pôdorys s tvarom U. R. 1935 majetok s kúriou kúpil Michal Hroššo pochádzajúci z Kuzmíc pri Topoľčanoch. Majetok s kúriou mu bol skonfiškovaný r. 1949 a pripadol tunajšiemu ŠM. R. 1990 Hroššovci získali majetok a budovu v rámci reštitúcie späť, ale budova je od dostavby novej administratívnej budovy prázdna.

Kúria je jednoduchá prízemná budova na pôdoryse s tvarom U bez akýchkoľvek architektonických detailov, ale celková dispozícia prezrádza klasicistický pôvod.

Zdroj a foto: http://www.kravany.com/

Ďalej odporúčame