Alžbetin ostrov

3

Popri Komárne sa na Dunaji od východu na západ tiahne viac ako 2,5 km dlhý a 200 m široký vretenovitý polostrov, síce dnes ešte stále nazývaný ostrovom, plný menších i väčších záhradiek a víl miestnych obyvateľov. Ostrov vznikol z naplavenín Dunaja z dvoch menších ostrovov. Bol dlhú dobu majetkom veliteľa pevnosti v Komárne, až v roku 1745 sa vrátil mestu.

Ostrov plný zelene poskytoval miesto na oddych miestnym i mnohým, ktorí zavítali do Komárna. V roku 1875 Kornél Pulay, vtedajší primátor Komárna rozhodol, aby sa na pamiatku návštevy Františka Jozefa I. a jeho manželky Alžbety pomenoval dunajský ostrov podľa kráľovnej Alžbety.

Ostrov si svoje meno zachoval aj po tom, čo ho medzi rokmi 1897-1904 pri budovaní zimného rístavu spojili so severným brehom a vznikol z neho polostrov. K zmene jeho názvu došlo až po 2. svetovej vojne, v roku 1945, kedy ho premenovali na Ostrov Červenej flotily. Toto pomenovanie mu zostalo až do zmeny politického režimu a od roku 1992 je jeho oficiálny názov opäť Alžbetin, resp. nepresne Alžbetínsky ostrov.