Rímskokatolícky Kostol Povýšenia svätého Kríža

2

Rímskokatolícky farský kostol je dominantou Hlavného námestia. Bol postavený v 2. polovici 16. storočia. Pôvodne išlo o neskorogotickú stavbu. V období, keď boli Nové Zámky v rukách Turkov, bol prestavaný a slúžil ako mešita. V roku 1693 dal kostol opraviť arcibiskup Juraj Széchényi, ktorého erb je umiestnený nad dverami vo vnútri kostola. Stavba obsahuje gotické, renesančné, barokové, neskorobarokové, aj klasicistické prvky. V roku 1810 ju zničil požiar, v roku 1867 vežu kostola zvalila víchrica a bola potrebná ďalšia prestavba. Na fare, ktorá je súčasťou kostola, sa nachádza busta Antona Bernoláka, prvého kodifikátora slovenského jazyka, ktorý tu pôsobil od júna 1797 až do svojej smrti v roku 1813. Autorom busty je akademický sochár Jaroslav Gubric.

Zdroj a foto: www.novezamky.sk

940 02 Nové Zámky Hlavné námestie