Rímskokatolická bazilika svätého Ondreja

2

Bazilika sv. Ondreja v Komárne je jednou z dominantných budov v meste. Nachádza sa na Palatínovej ulici, oproti Podunajského múzea.

Postavili ju jezuiti v rokoch 1748-1756. Zrútila sa pri zemetrasení v roku 1763, ale v nasledujúcich rokoch ju podľa pôvodných plánov znova postavili. V dnešnej podobe bola postavená v rokoch 1768 a 1771 v barokovom štýle.

Po zrušení rádu jezuitov sa dostala pod správu benediktínov. Utrpel veľa požiarov a prírodných katastrof. Veľký požiar v roku 1848 ju takmer úplne zničil. Obnovená bola v roku 1860 vďaka verejnej zbierke.

Svätostánok bol v roku 2018 povýšený na baziliku minor.

Má vynikajúcu akustiku a jedinečný organ v regióne, vďaka tomu sa v nej organizujú hudobné a spevácke koncerty. Organ vyrobil Carl Friedrich.

Hlavný oltár vyhotovil viedenský majster Karl Petrus v rokoch 1855-1860. Oltárny obraz znázorňuje svätého Ondreja.

Pod kostolom je veľká, 3-poschodová krypta, s asi 500 hrobovými miestami. Väčšina z nich je prázdna, a neboli nikdy sa využité.

Zdroj: Arcadia Travel Guides - Komárno - Krátky sprievodca mestom