Rímskokatolická bazilika svätého Ondreja

2

Na mieste dnešného kostola stál starší kostol, ktorý zničili Turci v roku 1594. V roku 1723 sa začali stavby kostola na podnet predstavenstva mesta. Kostol a kláštor bol dokončený v roku 1763 zásluhou rádu jezuitov. V roku 1763 postihlo budovu kostola zemetrasenie, avšak to neodradilo jezuitov od znovu postavenia kostola. Zrušením jezuitského rádu v roku 1773 prebrali diecézni farári a neskôr benediktíni. Požiar v roku 1848 vážne poškodil budovu kostola. Kostol bol znovu vybudovaný z milodarov v roku 1860 a vysvätený ostrihomským arcibiskupom a kardinálom Jánosa Szitovszkiho. Kostol je postavený v neskorobarokovom štýle a má jednu loď a bočné kaplnky. Zariadenie interiéru a hlavný mramorový oltár sv. Ondreja pochádzajú z 19. storočia. Na oltári je umiestnený obraz sv. Ondreja ako aj 12 kusov novoklasicistických svietnikov. V roku 1975 bol obnovený interiér kostola a na začiatku 90.-tych rokov 20. storočia bola rekonštruovaná strecha. V súčasnosti kostol patrí Trnavskej diecéze.

Ďalej odporúčame