Pamätník povodne z roku 1965

2

V malom parčíku na Hlavnej ulici (oproti športového ihriska) stojí pamätník povodne z r. 1965. Sú to tri mramorové stĺpy na podklade, ktoré znázorňujú 3 okresy a vlny Dunaja. Na mramorovej tabuli je nápis: “Veľkou povodňou v lete roku 1965 bola zničená obec Iža. Jej novú výstavbu uskutočnili pracujúci z okresov Uherské Hradište, Trenčín, Šumperk spolu s obyvateľmi Iže”. Pamätník bol pôvodne postavený oproti kalvínskemu kostolu na malej vyvýšenie. Keďže nebol dostatočne viditeľný, v r. 1995 bol premiestnený na terajšie miesto.

Zdroj: https://www.iza.sk/

Foto: László Szeder, Wikipedia

94639 Iža Podzáhradná