Kamenná panna

3

Socha mladej dievčiny, alegórie nedobytnosti Pevnosti, umiestnená na najzápadejšom cípe Bastiónu madony Novej pevnosti (ide o kópia, originál sochy je umiestnený v miestnom Podunajskom múzeu). Dievča v ruke drží vavrínový veniec a pod ňou je do kameňa vytesaný nápis NEC ARTE - NEC MARTE = ani ľsťou, ani silou.

Socha má znázorňovať dievča, ktoré sa v čase tureckého obliehania Pevnosti rozhodla podpáliť turecký tábor. Cisárskym vojakom sa napokon vďaka jej pomoci podarilo Pevnosť ubrániť a Turkov vyhnať z Komárna.

Ďalej odporúčame