Kostol Panny Márie

2

Zvláštnosťou obce Kravany je rímsky kostol postavený okolo roku 1232, kostol svätej Panny Márie, kedysi zasvätený svätému Vavrincovi.

Najcennejšou pamiatkou kostola sú dva červené mramorové hrobky z roku 1400.