Kaplnka svätej trojice

2

Kaplnku svätej Trojice dal postaviť Jakub Škultéty v roku 1722. V jej areáli sú v spoločnom hrobe uložené ostatky Antona Bernoláka, jeho nástupcu farára Štefana Laura a obchodníka a zakladateľa dievčenského ústavu Michala Flengera. Okolo roku 1890 ich tam dal po exhumácii pochovať farár Ján Fabián, pretože tunajší cintorín bol zrušený. Miesto ich posledného odpočinku nie je označené. Ďalšie kaplnky sa nachádzajú na ulici T.G. Masaryka - Kaplnka sv. Antona (oproti Športovej hale Milénium) a Kaplnka Panny Márie na Šafárikovej ulici.

Zdroj a foto: www.novezamky.sk

940 02 Nové Zámky Bernolákovo námestie 2803